Fotos del Flickr, de diversos usuaris, penjades en aquest bloc i comentades, perque tenen quelcom d'especial o interessant... Una altra manera de conèixer el nostre planeta i les civilitzacions humanes.

Dades personals

Mantinc diversos llocs a internet, relacionats amb temes que m'interessen.